Öğrenci İkamet İzni Alma

Almak İçin Yapılması Gerekenlerin Listesi
 • Öğrenci İkamet İzni Alma İçin Yapılması Gerekenler Başında Yabancı Vatandaşın Kendi Ülkesinde Öğrenim Gördüğü Okuldan Öğrenimini İstanbul da Devam Edeceğini Bildirmesi Ve Okuduğu Okulun Türkiye de Anlaşması Olan Okulların Listesine Ve Türkiye de Okulların Kontenjanı na Göre Talep Edilerek Gelebilir. Türkiye de ki Okulun Kontenjan Sayısının Olması Gerekiyor.
 • Öğrenci İkamet İzni Alma Talebinde Bulunan Öğrenciler Kendi İstekleri Doğrultusunda Türkiye Turist Olarak Gelebilirler İlgili Üniversite Yabancı Kontenjan Sınavına Girebilirler Türkiye deki Üniversite Yapacağın Kontenjan Sınavında En Başarılı Öğrencileri Okula Kabul Edecektir Başarı Sıralamasına Göre Değerlendirilecektir.
 • Gerek Özel Firmalar Aracılığı İle Veya Okulun Düzenlemeleri İle Yardım Alarak Öğrenci Belgesi Çıkarmak Gerekiyor Çıkan Belge Her Sene Yenilenecektir Okul Süresi Kadar Öğrenci İkamet İzni Verilecektir.
 • Gideceği Eğitim Kurumunun Okuldan Uzaklaştırma Veya Devamsızlık Durunda Öğrenciliği İptal Edilebilir Veya Askıya Alına Bilinir.
 • Öğrenci Olarak Ülkemizde Okuyan Yabancı Öğrenci Başarısızlık Durumunda En Fazla İki Yıl Sınıfta Kalması Durumunda İncelemeye Alınır Gerek Görülmesi Durumunda Öğrencilik Sonlanması Yapılabilir.
 • Öğrencinin Yatay Geçiş Haklarından Yararlanması İçin İlk Sene Okuması Gerekiyor Eksik Kredisi Bulunun Öğrenciler Yatay Geçiş Haklarını Kullanamazlar.
Öğrencinin İptal Olması Durumlar
 • Öğrencinin Kamu Düzenini Bozucu Hareketlerin Tespiti İle Öğrencilikleri Sonlandırılabilinecektir.
 • Bulaşıcı Hastalık Taşıması
 • Yabancı Öğrencinin Devamsızlığı
 • Yasa Dışı Gösteri Okul İçi Huzursuzluk tan Disiplin Cezası alması Durumunda Öğrencilik İptal Olabilir.
 • Türkiye den 15 Fazla İzinsiz Ülkeden Ayrılması Durumun da Haklı Gerekçe Olmadıkça Öğrencilik İptal Kararı Alına bilirim Burada İlgili Kurum Komisyon Kararı Geçerlidir.
İKAMET SÜRESİ VE ALINABİLECEK EK SÜRELER
 • Öğrenci İkamet Alma Süresi Öğrenim Süresinden Daha Fazla Olamaz, Ek Süre İçin Talep Edilmesi Durumundan İlgili Kurumdan Yazılı Belge İstenecektir.
 • Öğrencilik Süresi İçinde Yarım Zamanlı Çalışma İzni Veya Stajyer Olarak Çalışmak İçin İzin Başvurusunda Bulunabilir.
 • Öğrencilik Döneminin Sonlanması Durumunda Turizm Vizesine Başvurusunda Buluna bilinir. On sekiz Yaşından Gün Almış Olması Gerekiyor Aksi Durumda Türkiye de Ailesinden Bir kişi İle Vekâleten Beraber Yaşama Zorunluluğu Vardır.